Jaktvapen

Vilka vapen som får användas till jakt och hur de får vara beskaffade fastställs främst i NFS (2002:18). Får ett jaktvapen se ut hur som helst? Hur många patroner får magasinet rymma? Vi kommer här att gå igenom reglerna översiktligt.

Jakt med kulgevär

Piplängd

Piplängden på ett kulgevär vid jakt måste vara minst 45 cm.

Kolv

Kulgevär av halvautomatisk eller pumprepeterande typ får inte ha vik- eller fällbara kolvar eller kolvar av teleskopisk typ.

Halvautomatiska kulgevär

Halvautomatiska kulgevär av civil typ, ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt, och som till konstruktion och utseende avser att efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär för jakt – förutom vad gäller omladdningsfunktionen – får användas vid jakt.

Vid jakt efter varg, björn, lodjur, bäver, utter, skogshare, mård och fågel får halvautomatiska kulgevär med en magasinkapacitet om högst 2 patroner användas. Vid jakt på övriga viltarter får magasinkapaciteten vara högst 5 patroner.

Klassificering av kulgevär

Kulammunition delas in i fyra klasser. Det är alltså vilken ammunition ett kulgevär använder som styr vilken klass geväret tillhör.

Klass Krav Tillåtet vilt Exempel på vanliga kalibrar
1 Kulvikt minst 9 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2700 J eller kulvikt minst 10 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2000 J Samtliga viltarter 9,3 × 62 mm, .30-06 Springfield, .308 Winchester, 6,5 × 55 mm, .300 Winchester Magnum
2 Kulvikt minst 3,2 g och anslagsenergi vid 100 m minst 800 J Samtliga viltarter utom älg, björn, hjort, visent, myskoxe, mufflonfår, varg, säl och vildsvin .222 Remington, .243 Winchester, .22-250 Remington
3 Kulvikt minst 2,5 g och anslagsenergi vid 100 m minst 200 J Samtliga viltarter utom älg, björn, hjort, visent, myskoxe, mufflonfår, varg, säl, vildsvin, rådjur, järv, lodjur och bäver .22 Winchester Magnum, .22 Hornet
4 Anslagsenergi direkt efter mynningen oavsett kulvikt minst 150 J vildkanin, iller, frett, mård, mink, hermelin, vessla, ekorre, lämmel, råtta, mullvad, sork, bisam, mus, havstrut, gråtrut, silltrut, fiskmås, skrattmås, sothöna, ripa, järpe, duva, kråka, råka, skata, kaja, nötskrika, björktrast, koltrast, stare, gråsparv och pilfink .22 Long Rifle

Jakt med hagelgevär

Piplängd

Piplängden på ett hagelgevär vid jakt måste vara minst 48 cm.

Kolv

Hagelgevär får inte ha vik- eller fällbar kolv eller kolv av teleskopisk typ.

Magasinkapacitet

Om det rör sej om en halvautomat eller pumprepeter får de max ha plats för två patroner i magasinet och en patron i loppet. Magasinkapaciteten skall vara permanent begränsad.

Kaliber

Kaliber 12, 16 och 20 laddade med hagel får användas till jakt efter viltarter som får jagas med kulgevär klass 3 och 4 samt rådjur och lodjur. Kaliber 24, 28, 32 och .410 får endast användas vid jakt efter viltarter som får jagas med kulgevär klass 4. Endast hagel vars diameter är 4,0 mm (US nr 1) eller mindre får användas vid jakt.

Slugs/brenneke-kula får användas vid jakt efter vildsvin, dovhjort och mufflonfår om skytten är behörig att använda kulgevär klass 1.

Jakt med enhandsvapen

Enhandsvapen i kaliber .22 (5,6 mm) får användas vid jakt efter rödräv, grävling, mårdhund, tvättbjörn, mård, mink, iller och kanin under jord och vid jakt med ställande hund efter grävling, mårdhund och tvättbjörn.

Flattr this!