Handläggningstider

De senaste åren har polisen dragits med långa handläggningstider av vapenärenden inom vissa län, främst Västra Götaland. Detta har lett till ett flertal JO-anmälningar för att ha brustit mot Förvaltningslagens sjunde paragraf samt Brottsbalken 20 kap första paragrafen. Vid tidigare JO-anmälningar har polismyndigheten meddelat att de beslutat om en så kallad egenkontroll av sin hantering av vapenärenden varför JO inte gått vidare med ärendena.

Just nu pågår ett nytt JO-ärende ang. polisens långa handläggningstider. Här kan du läsa polisens yttrande till JO samt bilaga, och Sveriges Vapenhandlareförening svar.

Flattr this!