Vapenägare

I Sverige finns cirka 619 000 personer som har vapenlicens (för jakt, målskytte eller samling). Tillsammans innehar de cirka 1,8 miljoner licenspliktiga vapen eller vapendelar.

Om idrottsskytte:

  • Skytte är en av Sveriges största breddidrotter med totalt 190 000 utövare
  • 85 000 av dessa är medlemmar i Skyttesportförbundet som är det största förbundet och där de olympiska grenarna ingår.
  • Skytte är Sveriges åttonde största idrott totalt och den femte största individuella idrotten sett till antalet utövare (fler än exempelvis ridsport eller simning).
  • Skytte är Sveriges femte största idrott mätt i antal organiserade tränings- eller tävlingstillfällen (mellan ishockey och kampsport).
  • Skytte är den idrott där Sverige vunnit flest medaljer på  sommar OS.

Idrottsskyttet i Sverige bedrivs inom bland andra följande idrottförbund

Jägare

Cirka 300 000 personer löser varje år jaktkort vilket krävs för att få jaga. Jägarna är organiserade inom:

Flattr this!