Tillgänglighet av vapen

Effektiviteten av vapenlagstiftning, vapenägande och brott med vapen har aldrig undersökts i Sverige. Däremot finns internationell forskning på området.

Kriminologen Gary Kleck (Florida State University) har undersökt sambandet mellan tillgång på skjutvapen och våldsbrottslighet. Han fann: ”[T]here is no consistent significant positive association between gun ownership levels and violence rates: across (1) time within the United States, (2) U.S. cities, (3) counties within Illinois, (4) country-sized areas like England, U.S. states, (5) regions of the United States, (6) nations, or (7) population subgroups…” (Kleck 1997 s 22-23) Länk

Amerikanska National Academy of Sciences gjorde på uppdrag av Clinton-administrationen en metastudie (omfattande 253 vetenskapliga artiklar, 99 böcker, 43 offentliga publikationer, och viss orginalforskning) över effektiviteten hos vapenlagstiftning. De ”[F]ailed to identity any gun control that had reduced violent crime, suicide, or gun accidents” (Wellford & al 2004 National Research Council, Firearms and Violence: a Critical Review s 6-10) Länk

Den kanadensiske kriminologen Marin Killias har studerat tillgång på skjutvapen och frekvenser för mord och självmord i 21 länder. Han fann: ”no significant correlations [of gun ownership levels] with total suicide or homicide rates were found”. Killias & Al 2001 s 429f Länk

Samma sak har studerats av kriminologen professor Don Kates och nationalekonomen Professor Gary Mauser 2004 s 665. De fann att: ”There is no evidence anywhere to show that reducing the availability of firearms in general likewise reduces their availability to persons with criminal intent, or that persons with criminal intent would not be able to arm themselves under any set of general restrictions on firearms” Länk

Flattr this!