Automatvapen

Vad är ett helautomatiskt vapen?

Helautomatiska vapen är vapen där skott avlossas så länge avtryckaren hålls intryckt (och det finns patroner kvar i magasinet). Detta skiljer dem från andra vapentyper där endast man måste trycka in avtryckaren varje gång ett skott skall avlossas.

Skytte med helautomatiskta vapen

I Sverige bedrivs skytte med helautomatiska vapen inom Skyttesportförbundet (k-pistskytte). Grenen bedrivs av cirka 2400 personer i 200 föreningar. Grenen har SM-status inom Riksidrottsförbundet och cirka 400 personer startar varje år på SM.

Licens för helautomatiskt vapen

Möjlighet att få licens för helautomatiska vapen finns för samling och målskytte (inom Svenska Skyttesportförbundets gren k-pistskytte). I båda fallen ställs mycket hårda krav på sökanden. Förutom de ordinarie kraven för innehav av målskyttevapen krävs exempelvis att den som skall ha möjlighet att på licens

  • Innehar automatvapenskyttemärket i guld
  • Är aktiv skytt i förening ansluten till Svensk Skyttesportförbundet (Frivillig försvarsorganisation) och som bedriver kontinuerligt organiserat skytte och tävlingsverksamhet med avsedd vapenmodell. (Automatvapenskytte). Föreningen skall ha tillgång till godkänd skjutbana för avsedda vapen.
  • Automatvapnet är av försvaret fastställd modell, d v s endast Kpist m/45, m/45B.
  • Har under flera års tid tillhört eliten av automativapenskyttar i krets- och förbundstävlingar

Licenser på helautmatriska målskyttevapen är tisdbegränsade till att gälla i max fem år. Då måste den omprövas och ovanstående punkter skall fortfarande gälla – annars återkallas den.

Intressanta för brottslighet?

Helautomatiska vapen anses ibland som särskilt intressanta för kriminella och antas därför vara mer stöldbegärliga än andra skjutvapentyper.  Hagelin (2012 s 10) har emellertid visat att inget tidigare legalt helautomatiskt vapen användes för brottslig verksamhet under perioden 2000-2010.

Under samma period har endast ett civilt helautomatiskt vapen har stulits (en kulsprutepistol avsedd för målskytte som stals i Dalarna 2003). Övriga helautomatiska vapen som tillgripits under den undersökta tidsperioden har varit hemvärnsvapen tillhörande Försvarsmakten. (Lakomaa 2012)

Flattr this!