Forskning och statistik

Internationellt finns mycket forskning kring vapen, vapenlagstiftning och kriminell användning av skjutvapen. Tyvärr inte så mycket i Sverige. Men det finns en del.

Vapenägare

I Sverige finns cirka 619 000 personer som har vapenlicens (för jakt, målskytte eller samling). Tillsammans innehar de cirka 1,8 miljoner licenspliktiga vapen eller vapendelar. Läs mer »

Vapen och brott

Dr Björn Hagelin (f.d. SIPRI) har undersökt vilka vapen som använts vid brottslighet. Han fann att det under perioden 2000-2010 anmäldes 872 grova brott med skjutvapen. Av dessa befanns 19 ha begåtts med vapen av legalt eller tidigare legalt ursprung.

Dr Erik Lakomaa (Handelshögskolan i Stockholm) har undersökt samtliga (3336) anmlälda stölder av skjutvapen i Sverige under perioden 2003-2010 (för Stockholms Län 1995-2010). Sett både i relation till den totala mängden legala skjutvapen i Sverige, till antalet inbrottsstölder i bostäder och i absoluta tal, är tillgrepp av skjutvapen ett mycket ovanligt brott. Trenden är tydligt fallande.

Vapen stjäls vid cirka 4 promille av inbrottsstölder i bostäder och fritidshus samtidigt som vapen finns i cirka 16 procent av de svenska hushållen.

Sven Granath (Brottsförebyggande Rådet, Brå)  har undersökt dödligt våld och sett att det främst är utländska insmugglade vapen som används.

Läs mer »

Tillgänglighet av vapen

Effektiviteten av vapenlagstiftning, vapenägande och brott med vapen har aldrig undersökts i Sverige. Däremot finns internationell forskning på området. Läs mer »

Automatvapen

Hur fungerar ett automatvapen? Kan privatpersoner äga automatvapen i Sverige? Är automatvapen vanliga vid brott? Vi ger svar! Läs mer »

Vapen och miljön

Vi går igenom hur miljön påverkas av skjutbanor och vid jakt. Läs mer »

Flattr this!