Vapen och brott

Dr Björn Hagelin (f.d. SIPRI) har undersökt vilka vapen som använts vid brottslighet. Han fann att det under perioden 2000-2010 anmäldes 971 mord, dråp, bankrån och förberedelser till sådana (troligen) med skjutvapen. Av dessa gick enligt Brå 325 till åtal. När felkodade m.m. sådana anmälningar sållats bort återstod 291 fall. I dessa återfanns endast 117 riktiga […]