SOU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen

Sammanfattning Regeringen beslutade den 22 mars 2012 att uppdra åt en särskild utredare att analysera vissa frågor om skjutvapen och ta ställning till behovet av författningsändringar i vapenlagstiftningen. Utredningens förslag omfattar både illegala och legala skjutvapen. Det föreslås ändringar och tillägg i vapenlagen (1996:67), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och vapenförordningen (1996:70). Lagändringarna föreslås träda i […]

Vapen och brott

Dr Björn Hagelin (f.d. SIPRI) har undersökt vilka vapen som använts vid brottslighet. Han fann att det under perioden 2000-2010 anmäldes 971 mord, dråp, bankrån och förberedelser till sådana (troligen) med skjutvapen. Av dessa gick enligt Brå 325 till åtal. När felkodade m.m. sådana anmälningar sållats bort återstod 291 fall. I dessa återfanns endast 117 riktiga […]

Vapenägare

I Sverige finns cirka 619 000 personer som har vapenlicens (för jakt, målskytte eller samling). Tillsammans innehar de cirka 1,8 miljoner licenspliktiga vapen eller vapendelar. Om idrottsskytte: Skytte är en av Sveriges största breddidrotter med totalt 190 000 utövare 85 000 av dessa är medlemmar i Skyttesportförbundet som är det största förbundet och där de […]