Jaktvapen

Vilka vapen som får användas till jakt och hur de får vara beskaffade fastställs främst i NFS (2002:18). Får ett jaktvapen se ut hur som helst? Hur många patroner får magasinet rymma? Vi kommer här att gå igenom reglerna översiktligt. Jakt med kulgevär Piplängd Piplängden på ett kulgevär vid jakt måste vara minst 45 cm. […]